.Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості учнів.

 

 Три обов’язкові етапи формування внутрішньої системи забезпечення якості:

1. визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

2. забезпечення функціонування цих компонентів;

3. самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти для їх подальшого вдосконалення.