Структура та органи управління закладу освіти

1) Засновником і власником ліцею є Лисичанська міська територіальна громада в особі Лисичанської  міської  ради Луганської області , повноваження якої здійснює Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

  Уповноваженим органом Засновника є управління освіти Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

2) керівник закладу освіти – директор Лисичанського ліцею №6 Сєвєродонецького району Луганської області – Ірина ЛЕОНТ’ЄВА.  Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий  колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада ліцею. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське  врядування.

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які затверджено педагогічною радою та  наказом .