Робота Лисичанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6

 з реалізації  І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

за темою « Використання веб – сайтів в освітній діяльності»

Формування основних компетентностей учнів і професійних компетентностей вчителя  завжди пов’язаний зі змістом  Держстандарту початкової та базової  освіти.

Будь-які зміни в змісті освіти тісно пов’язані  і з вимогами до професіоналізму вчителя, його компетентностей, серед яких однією з головних є вміння працювати в інформаційному середовищі. Тому вже протягом кількох років у Лисичанській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №6 організовано роботу постійно діючих курсів комп'ютерної грамотності, майстер-класів: «Основи медіаосвіти та медіаграмотності», «Веб – сайт: робота з ним та його використання», які завершувалися моніторингом з вивчення рівня  інформаційної компетентності вчителів – відвідувачів курсів та майстер - класів, а також стали основою для  залучення учнів до співпраці  з формування медіаграмотності та організації роботи майстер – класу  «Google – інструментарій в практиці вчителя», з метою підготовки вчителів до впровадження технологій Веб 2.0 та дистанційного навчання у навчально-виховному процесі .

Дані починання щодо формування комп'ютерної грамотності педагогів і учнів були підтримані Відділом освіти Лисичанської міської ради та Лисичанським методичним центром, які рекомендували поглибити цю роботу в рамках створення на базі школи дослідно - експериментальної роботи за темою  «Використання веб-сайтів в освітній діяльності».

Робота з підготовки щодо створення на базі школи дослідно–експериментальної  роботи  розпочалася з допідготовчого періоду (вересень – грудень 2014 року), який передбачав:

 1.  ознайомлення  з нормативними документами щодо створення експериментального загальноосвітнього навчального закладу;
 2. розроблення Програми дослідно-експериментальної роботи  на базі школи за темою «Використання веб-сайтів в освітній діяльності»;
 3. подання заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання веб - сайтів в освітній діяльності» на базі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6;
 4. отримання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня;
 5. проведення засідання педагогічної ради « Про проведення дослідно – експериментальної роботи за темою «Використання веб - сайтів в освітній діяльності» (ознайомлення з Програмою дослідно-експериментальної роботи).

 Реалізація проекту розпочалася після отримання   наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  №11с від 16.01.2015 року «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області»

На даний момент, а саме з січня по травень 2015 року, педагогічний колектив здійснює роботу над реалізацією першого (підготовчого) етапу.

На початку реалізації І етапу дослідно – експериментальної роботи було визначено напрями діяльності

Отже,  І (підготовчий) етап дослідно-експериментальної роботи  та його результати є основою для визначення основних напрямів  та форм роботи  над темою дослідно – експериментальної  роботи «Використання веб-сайтів в освітній діяльності» та  розробки тематики інноваційної моделі системи навчально-виховної роботи на основі освітніх технологій.

Програма реалізації

 І (підготовчого) етапу

  дослідно-експериментальної роботи з теми

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності»

січень – травень 2015

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

 

 

 1.  

Видання наказу  «Про участь школи  в дослідно - експериметальній роботі за темою "Викорстання веб-сайтів в освітній діяльності»»

До 14.02.2015

Готовність до роботи в умовах експерименту, створення творчих груп

 1.  

Вивчення нормативно – правого забезпечення зі здійснення дослідно – експериментальної роботи.

Січень – травень 2015 р.

Створення нормативно – правової бази

 1.  

Вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну, методичну літературу з проблеми дослідження та ППД.

Березень-квітень 2015р.

Створення бази даних за темою експерименту

 1.  

Розробка матеріалів  для проведення вхідного моніторингу з учасниками експерименту

Лютий 2015 року

Створення анкет для вчителів, учнів та батьків

 1.  

Проведення вхідного моніторингу з учасниками дослідно-експериментальної роботи

Березнь – квітень 2015

Аналітичний звіт з рівня готовності учасників експерименту

 1.  

Проведення батьківської конференції  щодо участі в дослідно – експерименталій роботі

Квітень 2015

Рішення батьківської конференції

 1.  

Проведення педагогічної ради «Про підсумки реалізації підготовчого етапу дослідно – експериментальної роботи»

травень 2015р.

 

 

 

Рішення та рекомендації педагогічної ради 

 

 

8.

Продовжити  навчання педагогів шляхом проведення майстер – класу «Google – інструментарій в практиці вчителя»

січень-червень 2015р.

Готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах експерименту

9.

Підготовка звіту за підсумками 1 етапу дослідно-експериментальної роботи

 І тиждень червня 2015р.

Звіт про результати 1 етапу дослідно-експериментальної роботи

Звіт за результатами І етапу

Анкета для учнів

Анкета для батьків

Анкета для вчителів