Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

2021-2022 навчальний рік

1. Освітні програми на 2021-2022 навчальний рік

 

2019-2020 навчальний рік

1. Освітня програма та перелік освітніх компонентів на  2019-2020 рр.

2. Навчальні програми: