Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

1. Освітня програма та перелік освітніх компонентів на  2019-2020 рр.

2. Навчальні програми: