Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,

та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою