Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,

та перелік освітніх компонентнів, що передбачені відповідною освіньою програмою

1. Освітня програма та перелік освітніх компонентів на  2018-2019 рр.

2. Навчальні програми: