НАКАЗИ

на 2021-2022 навчальний рік

 1. Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд
 2. Про підготовку до нового 2021-2022 навчального року
 3. Про затвердження плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов і охорони  праці, здоров’я працівників та учнів  на 2021 рік
 4. Про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплового господарства
 5. Про  призначення відповідальних осіб за стан безпеки будівель та споруд  та інженерних мереж у 2021-2022 навчальному році
 6. Про  призначення відповідальних осіб за організацію робот з питань цивільного захисту,  охорони праці, безпеки життєдіяльності в школі та структурних підрозділах школи у 2021-2022 навчальному році
 7. Про встановлення протипожежного  режиму в школі
 8. Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження  дорожньо-транспортного травматизму
 9. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ на 2021/2022 навчальний рік
 10. Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей на 2021-2022  навчальному році
 11. Про затвердження освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік
 12. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу
 13. .Про відповідальність за збереження   життя  і здоров’я   учасників  освітнього
 14. Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками  школи та допоміжним персоналом
 15.  Про призначення відповідальних за наповнення сайту, змістовність, своєчасність оновлення інформації 
 16. Про організацію чергування по  Лисичанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №6  у 2021-2022  навчальному році
 17. Про призначення відповідального  з питань цивільного захисту
 18. Про призначення відповідальних за ведення обліку військовозобов'язаних, призовників та допризивників
 19. Про самоізоляцію та дистанційне навчання учнів 2-го класу
 20. Про створення комісії з соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 Про виконання наказу МОН  від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку  професій, виробництв та організацій,  працівники яких          підлягають обов’язковим  профілактичним щепленням» у закладу освіти