Нормативно правові документи з національно – патріотичного виховання:

 

1. Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (з  16.07. 2019р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

2. Указ Президента України від 18.05. 2019 р. №286/2019 «Про Стратегію національно –  патріотичного виховання» https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025

3. Наказ МОН України від 29.07. 2019 р. №1038«Про внесення змін до Наказу МОН України від 16.06. 2015р. №641». Наказ містить нову редакцію Концепції національно – патріотичного виховання в системі освіти України https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

4. Лист МОН України № 1/9-414 від 27.06.2019р. «Про деякі питання щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей  та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65427/

5. Лист МОН України № 1/9-523 від 16.08.2019р. «Про національно – патріотичне виховання  у закладах освіти у 2019 – 2020 навчальному році» http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65422/

6. Лист МОН України № 1/9-436 від 10.07. 2019 року «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році» http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/65104/

7. Лист МОН № 1/9-531 від 23.08.19 року «Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2029 – 2020 навчальному році http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65472/

 

Методичні рекомендації «На допомогу педагогу»

1. Матеріали Серпневої конференції -2019 МОН України  «Візія реформування Української освіти, виклики майбутнього» https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019

3. Матеріали МОН України «Ціннісні орієнтири сучасної української школи». Збірка, 2019 р.

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf

  1.  

4. Матеріали МОН України «Абетка директора школи». Збірка, 2019 р. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf

  1.  

5. Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року) https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/

  1.  

6. Методичні матеріали Українського інституту національної пам'яті (Матеріали для планування виховної роботи з національно-патріотичного напрямку) https://www.memory.gov.ua/methodic-materials.h

7. Посібники Українського інституту національної пам’яті https://www.historyua.com/2019/07/17/posibnyky-ukrayinskogo-instytutu-natsionalnoyi-pam-yati-shvalyly-dlya-vykorystannya-u-shkolah/

8. Навчальні - програми з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/viyskovo-patriotichniy-napryam/

9. Банк даних досвіду виховної роботи (https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/bank-dosvidu-vihovnoyi-roboti/

10. Пам1ятні дати 2019 -2020 навчального року https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory


 

1. Регіональна цільова програма  національно-патриотичного виховання дітей та молоді  на 2018-2020 роки

2. 100-ліття від початку   Української революції 1917-1921 років


3. ПЛАН ЗАХОДІВ    щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюнопаління на здоров’я населення


 

ДІЮЧІ ПРОГРАМИ

2. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 р.

3. Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян, які переселилися...

4. Національна стратегія у сфері прав людини

4.План заходів Національної стратегії у сфері прав людини

5. Програма протидії торгівлі людьми до 2020 р.

6. Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р

 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року