Програма реалізації ІІІ (формувального) етапу

дослідно-експериментальної роботи з теми

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності»

січень – грудень 2016

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

  1.  

Експериментальне впровадження моделі системи навчально-виховної роботи «Використання веб – сайтів в освітній діяльності»

Протягом етапу

Внесення коректив та доповнень у розроблену модель

  1.  

Розробка моделі системи проектно-цільового управління закладом  та її упровадження

Протягом етапу

Розробка моделі та внесення коректив та доповнень у розроблену модель

  1.  

Проведення моніторингу дослідно-експериментальної роботи на різних етапах освітньої діяльності   ( на уроці, в позакласній роботі, під час підготовки домашнього завдання)

Протягом етапу

Порівняння аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту

  1.  

 Проведення моніторингу рівня співробітництва адміністрації, педагогічного колективу, батьків, учнів

Травень, листопад 2016 р.

Порівняння аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту

  1.  

Створення консультаційного         online-центру «Працюємо разом»

Червень 2016 р.

Проведення консультацій, навчання вчителів, батьків із теми дослідно-експериментальної роботи

  1.  

Розробка навчального, навчально-методичного забезпечення інноваційної моделі

Протягом етапу

Навчальні посібники, практичні матеріали

  1.  

Продовжити  навчання педагогів шляхом проведення майстер – класу «Google – інструментарій в практиці вчителя»

 

Протягом етапу

 

 Створення сайтів та їх використання в освітній діяльності

8.

Підготовка звіту за підсумками  ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

 Грудень 2016р.

Звіт про результати роботи з реалізації формувального етапу.

 

Звіт за підсумками ІІІ етапу