Тема дослідно-експериментальної роботи: «Використання веб – сайтів в освітній діяльності».

Мета: залучити вчителів до комплексного використовування соціальних сервісів технології Веб 2.0, щоб досягнути бажаного ефекту від процесу навчання та розширити межі навчального середовища.

Завдання:

· розробити та апробувати інноваційну модель навчально-виховної роботи;

· здійснити реконструкцію матеріально-технічної бази, оновити обладнання навчального закладу, поповнити фонд бібліотеки науково-методичною та електронною літературою;

· розробити систему моніторингу дослідно-експериментальної роботи;

· розробити систему впровадження медіаосвітніх, інформаційних,  проектних технологій;

· вдосконалити систему підвищення професійного рівня педагогів;

· розробити та запровадити систему проектно-цільового управління інноваційним закладом;

· надати кожній дитині можливість самоствердження у найбільш значимих для неї сферах життєдіяльності.

Етапи проведення дослідно-експериментальної роботи :

Підготовчий етап

(січень 2015 - травень 2015)

 

 • вивчення та аналіз науково-методичної літератури і передового педагогічного досвіду з теми дослідження;
 • проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті;
 • формування творчих груп із проблеми для проведення експериментальної роботи;
 • розробка тематики інноваційної моделі системи навчально-виховної роботи на основі освітніх технологій.

Діагностико-концептуальний етап 

(червень 2015–грудень2015 рр.)

 

 • діагностика готовності адміністрації, педколективу навчального закладу, батьків, учнів до співробітництва та соціально-педагогічних потреб в умовах інноваційної моделі навчально-виховної роботи;
 • розробка системи впровадження інформаційних, проектних технологій;
 • розробка навчального, навчально-методичного забезпечення інноваційної моделі.

Формувальний етап

(січень 2016–грудень 2016 рр.)

 

 • упровадження інноваційної моделі навчально-виховної роботи,  навчального, навчально-методичного, управлінського забезпечення інноваційної моделі;
 •  моніторинг дослідно-експериментальної роботи;
 •  моніторинг рівня співробітництва адміністрації, педагогічного колективу, батьків, учнів;
 •  проведення консультацій, навчання вчителів, батьків із теми дослідно-експериментальної роботи;
 •  упровадження системи проектно-цільового управління закладом.

Контрольно-узагальнюючий етап

(січень 2017 – грудень 2017рр.)

 

 • порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи за поставленою метою;
 •  поширення педагогічного досвіду з теми експерименту;
 •  внесення коректив до створеної інноваційної моделі навчально-виховної роботи;
 •  проведення науково-практичної конференції за результатами експериментальної роботи;
 •  підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Корекційний етап (січень 2018 – червень 2019 рр.)

 

 • внесення коректив і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-економічних умов навчально-виховного процесу;
 • складання планів інноваційної діяльності на подальший період відповідно до Концепції розвитку Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 та результатів експериментальної роботи.