ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

До відома батьків

 

Ви вирішили,  щоб навчальним закладом для Вашої дитини стала наша школа, тоді у пригоді Вам стане бланк заяви про зарахування

 

 

 

Директору ___________________________

                               (повне найменування закладу освіти)

_____________________________________

                               (прізвище та ініціали директора)

_____________________________________,

(прізвище, імя та по батькові (за наявності) заявника

чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________

                               (адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: __________________

Адреса електронної поштової скриньки:

____________________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування

         Прошу зарахувати _____________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності), дата народження)

до _________ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою

_________________________________________________________________

на ____________________ форму здобуття освіти.

         Повідомляю про:

         наявність права на першочергове зарахування:  так/ні (потрібне підкреслити) (___________________________________________________);

                (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

         навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні(потрібне підкреслити)_____________________________________________;

                                                               (прізвище, ім’я по батькові (за наявності) брата/сестри)

         про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ________________

______________________________________________________________;

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

         про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти:  так/ні (потрібне підкреслити);

            потребу у додатковій постійній підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

         інші обставини, що є важливими для організації освітнього процесу:_______________________________________________________.

         Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документа.

         Додатки:

__________________________________________________________________

                (за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367)

 

__________                                                                                             ___________

   (дата)                                                                                                             (підпис)

 

 

 

E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *: