ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

 

Ви вирішили,  щоб навчальним закладом для Вашої дитини стала наша школа, тоді у пригоді Вам стане бланк заяви про зарахування

 

 

 

Директору ___________________________

                               (повне найменування закладу освіти)

_____________________________________

                               (прізвище та ініціали директора)

_____________________________________,

(прізвище, імя та по батькові (за наявності) заявника

чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________

                               (адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: __________________

Адреса електронної поштової скриньки:

____________________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування

         Прошу зарахувати _____________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності), дата народження)

до _________ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою

_________________________________________________________________

на ____________________ форму здобуття освіти.

         Повідомляю про:

         наявність права на першочергове зарахування:  так/ні (потрібне підкреслити) (___________________________________________________);

                (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

         навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні(потрібне підкреслити)_____________________________________________;

                                                               (прізвище, ім’я по батькові (за наявності) брата/сестри)

         про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ________________

______________________________________________________________;

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

         про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти:  так/ні (потрібне підкреслити);

            потребу у додатковій постійній підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

         інші обставини, що є важливими для організації освітнього процесу:_______________________________________________________.

         Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документа.

         Додатки:

__________________________________________________________________

                (за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367)

 

__________                                                                                             ___________

   (дата)                                                                                                             (підпис)

 

 

 

E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *: