Програма реалізації ІІ (концептуально-діагностичного) етапу

дослідно-експериментальної роботи з теми

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності»

червень – грудень 2015

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

  1.  

Відбір діагностичних методик дослідження

Червень

2015 р.

Діагностичний інструментарій дослідження

  1.  

Проведення констатувального експерименту з метою визначення рівня готовності адміністрації, педколективу навчального закладу, батьків, учнів до співробітництва в умовах інноваційної моделі навчально-виховної роботи

Липень – вересень

2015 р.

Діаграми, таблиці, математична обробка даних

  1.  

Проведення констатувального експерименту з метою визначення рівня  соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів в умовах інноваційної моделі навчально-виховної роботи

Жовтень – листопад 2015р.

Порівняння аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту, довідка

  1.  

Розробка моделі інноваційної діяльності вчителя в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом етапу

Модель навчального закладу.

  1.  

Проведення психолого - педагогічного семінару: «Забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування інформаційних та комунікаційних компетенцій».

Листопад 2015 р.

Програма семінару, методичні матеріали

  1.  

Розробка навчального, навчально-методичного забезпечення інноваційної моделі

Протягом етапу

Навчальні посібники, практичні матеріали

  1.  

Продовжити  навчання педагогів шляхом проведення майстер – класу «Google – інструментарій в практиці вчителя»

Протягом етапу

 

 Діагностика рівня готовності до впровадження моделі інноваційної діяльності вчителя в умовах інноваційної моделі навчально-виховної роботи

8.

Підготовка звіту за підсумками  ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

 Грудень 2015р.

Звіт про результати роботи з реалізації концептуально- діагностичного етапу.

Зміни діяльності вчителів та учнів в умовах експериментальної діяльності

Звіт за результатами ІІ етапу